Proč Indusight?

Současná doba vyžaduje rychlost dodávky a vysokou kvalitu výrobků. Výpadky výroby nebo dodání nekvalitních kusů stojí nemalé prostředky a mohou vést ke ztrátě zákazníka.

Zajištění bezpečných pracovních podmínek je nákladné a velkou roli hraje lidský faktor. Bezpečnostní incidenty vedou k vysokým nákladům a k omezení výroby.

Dodáváme ucelená kamerová řešení (HW a SW) pro automatickou kontrolu procesů (kontrola kvality výrobků, zajištění prostoru, dodržování bezpečnostní politiky atp.) s následnou implementací akcí do systému zákazníka. Sběr dat provádíme pomocí kamerových systémů a vyhodnocení na základě strojového učení. V oblasti výroby pomáháme našim zákazníkům dosáhnout vyšší efektivity a eliminovat dodávku vadných výrobků, čímž dochází ke snížení nákladů na provoz a na případné reklamace ze strany odběratelů.

Vize

First slide

Průmyslová automatizace s důrazem na umělou inteligenci pro uvolnění kreativního potenciálu společnosti

Mise

Zvýšit vaší efektivitu

Snížit náklady na lidské zdroje

Využít lidský kreativní potenciál pro inovace, maximalizovat využití strojů pro rutinní aktivity.

Zlepšit výstupní kvalitu a snížit chybovost s pomocí umělé inteligence.

Optimalizovat provoz a snížit náklady na lidské zdroje. Stroj je neúnavný pracovník.

Služby

Odborná pomoc

 • odborné poradenství a konzultace
 • systémová integrace jako služba
 • zakázková realizace softwarových řešení
 • vývoj systémů pro aplikace strojového učení na automatizaci v průmyslu

Systémová integrace

 • fyzická instalace a oživení
 • instalace software
 • integrace do podnikového IT prostředí
 • zaškolení
 • podpora instalovaného řešení (volitelně)

Možnosti využití

 • průmyslová výroba
 • rizikové provozy
 • logistika
 • distribuce

Řešení

Image

Detekce defektů

 • škrábance, kapky
 • přítomnost cizího objektu
 • narušení vzoru
Image

Detekce a počítání objektů

 • vizuálně
 • pomocí QR a čárových kódů
 • pomocí textových identifikátorů
Image

Ověření úplnosti balení

 • správná komponenta
 • úplnost balení

Postup realizace

First slide

Zaujalo vás některé z našich řešení?

Nabízíme vám analýzu problému s pomocí Design Thinking metodologie

 • Hloubková analýza s rychlým výsledkem
 • Návrh inovativního řešení
 • Rychlé dodání prototypu řešení
 • Dodání finálního řešení na klíč